مشاوره صنعتی

طرح توجیهی فنی- مالی- اقتصادی  به بانک ها و سرمایه گذاران جهت تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود و بر اساس برنامه زمان‌بندی همچنین منابع مورد نیاز و با بررسی درآمدها و شرایط بازگشت سرمایه،  بانک یا سرمایه گذار را متقاعد میسازد که در پروژه سودآوری مشارکت می‌‌کند. بررسي توجيه‌پذيري هر طرح سرمايه‌گذاري در سه بخش  مطالعات فني و مطالعات مالي و مطالعات بازار صورت مي‌پذيرد.

 در این‌گونه مطالعات به موضوعاتي چون وضعیت بازار، مشخصات محصول، ظرفيت توليد، ماشین‌آلات لازم، ميزان سرمايه‌گذاري و سودآوری طرح پرداخته مي‌شود.

 

سرمایه گذاری در نقاط مختلف دنیا تابع  شرایط خاصی است که در صورت واجد شرایط بودن شما این امکان را می دهد تا بتوانید از امکانات آن استفاده نمایید. 

-Kobe Bryant

شما می توانید از فرصت های سرمایه گذاری در این کشورها استفاده کرده و به قصد  سرمایه گذاری در کشور مقصد خود اقدام نمایید.