• طراحی، مشاوره، ساخت و راه اندازي كارخانجات نسل جدید  تولید انواع قير

 جهت ساخت و راه اندازی واحدهای احداثی از متخصصین، امکانات و تجهیزات داخلی استفاده میشود لذا هیچگونه وابستگی به تخصص، امکانات و ماشین آلات خارجی نداشته و علاوه بر سودآوری برای سرمایه گذار به چرخه اقتصادی کشور نیز کمک بسزایی می نماید.

با ما در تماس باشید
ابهامات را برطرف نمایید

سوالات خود را در این زمینه ارسال کنید

Contact